Sagsnummer: 1999-0117

Ingen kritik af Ekstra Bladet billedbrug og nævnt arbejdsplads

09-11-1999

Bladet havde bragt en artikel om klagerens hund, der havde overfaldet en mand. Klageren var ikke blevet hørt i forbindelse med artiklen, der var ledsaget af et billede af hunden, og som nævnte klagerens ansættelsessted. Pressenævnet fandt ikke, at bladet i særlig grad var forpligtet til at efterprøve oplysningerne ved forelæggelse for hundeejeren, og Pressenævnet …

Bladet havde bragt en artikel om klagerens hund, der havde overfaldet en mand. Klageren var ikke blevet hørt i forbindelse med artiklen, der var ledsaget af et billede af hunden, og som nævnte klagerens ansættelsessted. Pressenævnet fandt ikke, at bladet i særlig grad var forpligtet til at efterprøve oplysningerne ved forelæggelse for hundeejeren, og Pressenævnet fandt ikke anledning til at kritisere, at bladet havde bragt et billede af hunden og nævnt ejerens ansættelsessted.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 1999-0117.

Del på sociale medier ved at klikke her: