Sagsnummer: 2003-6-0087

Ingen kritik af Ekstra Bladet. Bl.a. offentliggørelse af private forhold samt interview af klagers mor.

19-11-2003

Klager klagede over, at bladets artikel fremstod som et interview og over, at bladet i en anden artikel havde interviewet hans mor. Pressenævnet fandt på baggrund af parternes modstridende forklaringer ikke at kunne vurdere, om klager havde talt med sin mor inden offentliggørelsen af artiklerne. Nævnet kunne således ikke tage stilling til, om klager havde …

Klager klagede over, at bladets artikel fremstod som et interview og over, at bladet i en anden artikel havde interviewet hans mor.
Pressenævnet fandt på baggrund af parternes modstridende forklaringer ikke at kunne vurdere, om klager havde talt med sin mor inden offentliggørelsen af artiklerne. Nævnet kunne således ikke tage stilling til, om klager havde udtalt sig som citeret. Nævnet havde heller ikke mulighed for at tage stilling til, om klagers gruppe i Irak efterfølgende opsøgte den stedlige feltpræst for at få skudepisoden bearbejdet.
Nævnet fandt ikke anledning til at udtale kritik af bladet i anledning af de offentliggjorte oplysninger om klagers personlige forhold.
Som sagen forelå oplyst, fandt nævnet heller ikke grundlag for at udtale kritik i anledning af, at bladet interviewede klagers mor om skudepisoden.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-6-0087.

Del på sociale medier ved at klikke her: