Sagsnummer: 2001-0068

Ingen kritik af Ekstra Bladet. Link til hjemmeside.

25-10-2001

Klageren anførte, at man ønskede nævnets stillingtagen til, hvorvidt bladets internetavis havde handlet i strid med god presseskik ved offentliggørelsen af en artikel, når denne indeholdt et link til en hjemmeside med et ulovligt indhold. Nævnet fandt ikke, at det forhold, at artiklen indeholdt en omtale af hjemmesidens web-adresse og et link til siden, indebar …

Klageren anførte, at man ønskede nævnets stillingtagen til, hvorvidt bladets internetavis havde handlet i strid med god presseskik ved offentliggørelsen af en artikel, når denne indeholdt et link til en hjemmeside med et ulovligt indhold. Nævnet fandt ikke, at det forhold, at artiklen indeholdt en omtale af hjemmesidens web-adresse og et link til siden, indebar en krænkelse i forhold til de personer, som klager repræsenterede. Nævnet fandt, at det ikke var i strid med god presseskik, når der i en artikel som den omhandlede, der i øvrigt forholdt sig kritisk til den pågældende hjemmeside, var indeholdt oplysninger om sidens navn og eventuelt et link til siden. Nævnet fandt derfor ikke grundlag for at udtale kritik af bladet.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2001-0068.

Del på sociale medier ved at klikke her: