Sagsnummer: 2002-0061

Ingen kritik af Ekstra Bladet og ej genmælekrav. Ikke mulighed for bevisførelse.

26-11-2002

Klageren klagede over, at bladet i en artikel skrev, at han skulle have haft arbejdet som falsk læge ved brug af falske papirer og have arbejdet som falsk sygeplejerske på et hospital. Endvidere skulle hans projekter skulle være falske, idet fattige og handicappede børn angiveligt blev udnyttet med det formål at skabe en økonomisk ramme …

Klageren klagede over, at bladet i en artikel skrev, at han skulle have haft arbejdet som falsk læge ved brug af falske papirer og have arbejdet som falsk sygeplejerske på et hospital. Endvidere skulle hans projekter skulle være falske, idet fattige og handicappede børn angiveligt blev udnyttet med det formål at skabe en økonomisk ramme til klagers egen fordel. Endvidere skulle klager have brugt et adeligt navn under falske forudsætninger.
Pressenævnet bemærkede f.s.v.a. klagen over, at klager skulle have arbejdet som falsk læge og sygeplejeske, at der var tale om oplysninger, der tidligere havde været offentliggjort, og som nævnet ikke havde mulighed for at efterprøve og vurdere. Nævnet havde derfor ikke grundlag for at udtale kritik af bladet på dette punkt. Som sagen forelå oplyst, havde nævnet endvidere ikke grundlag for at afgøre, om klager var berettiget til et genmæle over for de pågældende oplysninger.
F.s.v.a. oplysningerne om, at klagers firma snød dem, der meldte sig til hans projekt, havde nævnet ikke mulighed for at kunne foranstalte bevisførelse. Nævnet fandt ikke grundlag for genmæle eller for at udtale kritik.
M.h.t. spørgsmålet om klagers tilknytning til den adelige familie fandt nævnet ej heller at kunne foranstalte en bevisførelse. Som sagen forelå oplyst fandt nævnet ikke grundlag for at udtale kritik af bladet, ligesom nævnet ikke havde grundlag for at afgøre, om klager var berettiget til et genmæle over for de pågældende oplysninger.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2002-0061.

Del på sociale medier ved at klikke her: