Sagsnummer: 2000-0098

Ingen kritik af Ekstra Bladet omtale af klagerens bolig m.v.

16-10-2000

Klageren anførte, at god presseskik var tilsidesat, idet han i en artikel bl.a. var fremstillet som en person, der i det skjulte lejer værelser ud til studerende uden at angive indtægten. Pressenævnet var ikke enig med klageren i, at han i artiklen blev fremstillet på denne måde, og nævnet fandt efter en samlet vurdering ikke, …

Klageren anførte, at god presseskik var tilsidesat, idet han i en artikel bl.a. var fremstillet som en person, der i det skjulte lejer værelser ud til studerende uden at angive indtægten. Pressenævnet var ikke enig med klageren i, at han i artiklen blev fremstillet på denne måde, og nævnet fandt efter en samlet vurdering ikke, at god presseskik var tilsidesat.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2000-0098.

Del på sociale medier ved at klikke her: