Sagsnummer: 2003-0070

Ingen kritik af Ekstra Bladets internetavis. Omtale af rejsebureau. Modstridende forklaringer.

31-10-2003

Klager klagede over en internetavis´ kritiske omtale af hans rejsebureau.

Pressenævnet kunne på baggrund af parternes modstridende forklaringer ikke afgøre, om det var rigtigt eller forkert, at en medarbejder i rejsebureauet havde talt med en journalist. Det samme gjaldt spørgsmålet, om der var et samarbejde mellem rejsebureauet og Hotel Sofitel i Hua Hin, og om klager havde snydt mange mennesker.
I artiklerne fremkom bladet med sin vurdering af, om det var troværdigt, at rejsebureauet ville gennemføre charterflyvninger mellem Billund og Thailand. Denne vurdering byggede på udsagn fra Billund Lufthavns lufthavnschef, Orient Thai Airlines direktør og en hoteldirektør. Nævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik heraf.
Nævnet fandt, at oplysningerne om klagers rejsebureau var af en sådan karakter, at de burde være efterprøvet ved at blive forelagt for klager, inden de blev offentliggjort. Nævnet kunne på baggrund af parternes modstridende forklaringer ikke afgøre, om bladet havde forsøgt at forelægge oplysningerne for klager, og nævnet fandt herefter ikke grundlag for at udtale kritik på dette punkt.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-0070.

Del på sociale medier ved at klikke her: