Sagsnummer: 2003-6-0133

Ingen kritik af Ekstra Bladets offentliggørelse af kendelse fra nævnet i tidligere sag.

09-02-2004

Klagerne – et aktieselskab og dets direktør – klagede over bladets offentliggørelse af et resumé af en kendelse i en tidligere sag. Pressenævnet bemærkede, at nævnet efter medieansvarslovens § 49 kan pålægge redaktøren for det indklagede massemedie snarest muligt at offentliggøre en kendelse i et af nævnet nærmere fastlagt omfang. En sådan offentliggørelse skal ske …

Klagerne – et aktieselskab og dets direktør – klagede over bladets offentliggørelse af et resumé af en kendelse i en tidligere sag.
Pressenævnet bemærkede, at nævnet efter medieansvarslovens § 49 kan pålægge redaktøren for det indklagede massemedie snarest muligt at offentliggøre en kendelse i et af nævnet nærmere fastlagt omfang. En sådan offentliggørelse skal ske uden kommenterende tilføjelser og på en så fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges.
Det er nævnets opfattelse – som også udtrykt i årsberetningen 1997 – at det må overlades til medierne ud fra sædvanlige redaktionelle overvejelser at beslutte, hvor offentliggørelsen skal finde sted. Nævnet fandt ikke, at offentliggørelsen i denne sag var sket på en sådan måde, at der var grundlag for at udtale kritik af bladet.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-6-0133.

Del på sociale medier ved at klikke her: