Sagsnummer: 2001-0071

Ingen kritik af Farsø Avis. Ingen krænkelse.

25-10-2001

Klageren klagede over, at bladet havde bragt et indlæg under rubrikken ”inserat” uden først at have sikret sig, at rigtigheden af det skrevne var i overensstemmelse med de faktuelle kendsgerninger. Klager anførte, at indlægget var såvel skadelige som krænkende for klager. Pressenævnet bemærkede, at de presseetiske regler gælder i forhold til redaktionel tekst og i …

Klageren klagede over, at bladet havde bragt et indlæg under rubrikken ”inserat” uden først at have sikret sig, at rigtigheden af det skrevne var i overensstemmelse med de faktuelle kendsgerninger. Klager anførte, at indlægget var såvel skadelige som krænkende for klager. Pressenævnet bemærkede, at de presseetiske regler gælder i forhold til redaktionel tekst og i et vist omfang til annoncer. Nævnet fandt, at oplysningerne i artiklen ikke havde en sådan karakter, at de var egnet til at virke krænkende eller agtelsesforringende for klager. Nævnet gav derfor ikke klager medhold i klagen.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2001-0071.

Del på sociale medier ved at klikke her: