Sagsnummer: 2002-0104

Ingen kritik af FORSKERforum. Spm. om kildekritik, forkerte oplysninger og manglende høring.

28-12-2002

Klager klagede over, at bladet i forbindelse med en artikel om mobning på arbejdspladsen havde bragt forkerte oplysninger, undladt at udvise kritik overfor kilderne samt undladt at søge information hos de i artiklen involverede personer. Pressenævnet bemærkede indledningsvis, at det ikke kunne udelukkes, at det ud fra artiklens oplysninger var muligt for personer med et …

Klager klagede over, at bladet i forbindelse med en artikel om mobning på arbejdspladsen havde bragt forkerte oplysninger, undladt at udvise kritik overfor kilderne samt undladt at søge information hos de i artiklen involverede personer.
Pressenævnet bemærkede indledningsvis, at det ikke kunne udelukkes, at det ud fra artiklens oplysninger var muligt for personer med et vist kendskab til de stedlige forhold at identificere klager som den i artiklen omtalte person Y. Nævnet bemærkede, at omtalen hovedsageligt vedrørte en konflikt mellem to andre personer en omtale, hvor oplysningen om en e-mail fra klager spillede en begrænset rolle. Nævnet fandt på den baggrund, at bladet ikke havde handlet i strid med god presseskik ved ikke at have anmodet klager om en kommentar til indholdet af klagers e-mail eller til artiklens øvrige oplysninger.
Nævnet fandt ikke ud fra sagens oplysninger at kunne vurdere, om der i forhold til klager var bragt forkerte oplysninger. Nævnet fandt ej heller grundlag for at fastslå, at bladet i forhold til oplysninger om klager ikke havde udvist tilstrækkelig kildekritik.
Nævnet fandt ikke, at bladet havde handlet i strid med god presseskik ved at bringe en til artiklen knyttet illustration.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2002-0104

Del på sociale medier ved at klikke her: