Sagsnummer: 1999-0116

Ingen kritik af Frihed(Scientologi) genmæle vil blive bragt

18-10-1999

Bladet havde bragt et diagram, der sammenkædede klageren med en person i Stasis udlandsafdeling. Klageren krævede genmæle over for dette og anførte, at der var udkommet et blad efter det, i hvilket diagrammet blev bragt. Pressenævnet fandt ikke grundlag for at konstatere, at der var udsendt en udgave af bladet efter den udgave, der gav …

Bladet havde bragt et diagram, der sammenkædede klageren med en person i Stasis udlandsafdeling. Klageren krævede genmæle over for dette og anførte, at der var udkommet et blad efter det, i hvilket diagrammet blev bragt. Pressenævnet fandt ikke grundlag for at konstatere, at der var udsendt en udgave af bladet efter den udgave, der gav anledning til kravet om genmæle. Da bladet endvidere havde tilkendegivet, at man vil bringe klagerens genmæle fandt nævnet ikke grundlag for at udtale kritik og heller ikke grundlag for at pålægge bladet at offentliggøre genmælet.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 1999-0116.

Del på sociale medier ved at klikke her: