Sagsnummer: 1999-0125

Ingen kritik af Fyens Stiftstidende billedbrug

29-11-1999

Bladet havde bragt en artikel, der omhandlede en række kriminelle overfald. Artiklen var illustreret af 6 billeder, hvoraf det ene viste klageren. Under billedet var der en beskrivelse af et overfald begået mod to piger. Da billedet sammenholdt med underteksten, dets sammenhæng med de andre billeder og artiklen i øvrigt ikke signalerede, at personen på …

Bladet havde bragt en artikel, der omhandlede en række kriminelle overfald. Artiklen var illustreret af 6 billeder, hvoraf det ene viste klageren. Under billedet var der en beskrivelse af et overfald begået mod to piger. Da billedet sammenholdt med underteksten, dets sammenhæng med de andre billeder og artiklen i øvrigt ikke signalerede, at personen på billedet havde begået de kriminelle handlinger, som omtaltes i underteksten, fandt Pressenævnet ikke at god presseskik var overtrådt.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 1999-0125.

Del på sociale medier ved at klikke her: