Sagsnummer: 2005-6-0230

Ingen kritik af Fyens Stiftstidende for omtale af klager i en fødselsdagsomtale af en provst.

10-11-2005

Klager – en præst – klagede over en artikel i Fyens Stiftstidende. Henset til den begrænsede mulighed for bevisførelse for Pressenævnet kunne nævnet ikke tage stilling til, om klager havde sager som anført i artiklen til behandling hos provsten eller om den nærmere baggrund for oplysningernes fremkomst. Artiklen fremstod som en bredt formuleret beskrivelse af …

Klager – en præst – klagede over en artikel i Fyens Stiftstidende. Henset til den begrænsede mulighed for bevisførelse for Pressenævnet kunne nævnet ikke tage stilling til, om klager havde sager som anført i artiklen til behandling hos provsten eller om den nærmere baggrund for oplysningernes fremkomst. Artiklen fremstod som en bredt formuleret beskrivelse af provstens arbejde og fritid. Pressenævnet fandt, at en omtale af klager ved navns nævnelse ikke kunne anses nødvendig for at få artiklens budskab frem, men at omtalen dog ikke var af en sådan karakter, at den var skadelig, krænkende eller agtelsesforringende, eller at den på anden måde var i strid med de vejledende regler om god presseskik. Pressenævnet fandt, at der derfor ikke var grundlag for at udtale kritik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2005-6-0230.

Del på sociale medier ved at klikke her: