Sagsnummer: 2003-6-0092

Ingen kritik af Fyns Amts Avis. Omtale af gammel dom.

09-02-2004

Klager – en ejendomsformidler – klagede over bladets artikler, hvori der bl.a. blev omtalt klagers tidligere straffesag. Pressenævnet bemærkede, at det i forhold til bladets to artikler samme dag om indholdet af en kendelse fra Klagenævnet for Ejendomsformidling ikke var uden betydning at oplyse om klagers straffesag fra 1993. Der var derfor ikke grundlag for …

Klager – en ejendomsformidler – klagede over bladets artikler, hvori der bl.a. blev omtalt klagers tidligere straffesag.
Pressenævnet bemærkede, at det i forhold til bladets to artikler samme dag om indholdet af en kendelse fra Klagenævnet for Ejendomsformidling ikke var uden betydning at oplyse om klagers straffesag fra 1993. Der var derfor ikke grundlag for at udtale kritik af bladet.
Af en artikel fremgik ikke, at klager skulle have afsonet en fængselsdom på 1½ års fængsel, som han blev idømt i 1993. Tværtimod citeredes han i artiklen for, at han slap for at afsone dommen på grund af benådning, hvilket i artiklen bekræftedes af politiet. Der var derfor heller ikke grundlag for at udtale kritik af dette forhold.
Nævnet fandt ikke i øvrigt grundlag for at udtale kritik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-6-0092.

Del på sociale medier ved at klikke her: