Sagsnummer: 2003-6-0109

Ingen kritik af Helsingør Dagblad. Sagsfremstilling af kurrejser.

09-02-2004

Klager – et rejsebureau – klagede over bladets artikel om kommunens kur-/genoptræningsrejser. Bl.a. klage over forkerte oplysninger samt manglende forelæggelse. Pressenævnet bemærkede, at det på forsiden og i artiklen den 13. oktober 2003 hed, at kommunen havde droppet tanken om kurophold i Polen for kommunens borgere, blandt andet på grund af forløbet af to kurrejser …

Klager – et rejsebureau – klagede over bladets artikel om kommunens kur-/genoptræningsrejser. Bl.a. klage over forkerte oplysninger samt manglende forelæggelse.
Pressenævnet bemærkede, at det på forsiden og i artiklen den 13. oktober 2003 hed, at kommunen havde droppet tanken om kurophold i Polen for kommunens borgere, blandt andet på grund af forløbet af to kurrejser til Polen arrangeret af klager.
Uanset at denne fremstilling ikke var helt dækkende, fandt Pressenævnet, at de oplysninger i artiklen, der angik klager, ikke var af en sådan karakter, at bladet havde handlet i strid med god presseskik ved offentliggørelsen. Der var ej heller grundlag for at udtale kritik af, at bladet ikke forud for offentliggørelsen havde efterprøvet oplysningerne ved at forelægge dem for klager.
Et yderligere klagepunkt vedrørende billedbrug blev afvist, da klager ikke sås at have retlig interesse til at klage herover.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-6-0109.

Del på sociale medier ved at klikke her: