Sagsnummer: 1999-0119

Ingen kritik af Herning Folkeblad, høring om natursti

09-11-1999

Bladet bragte en artikel, der omtalte etableringen af en natursti kritisk. Klageren, der ejede naturstien, var ikke blevet hørt i forbindelse med artiklen. Da naturstien var etableret, før klageren erhvervede området, og da en repræsentant for den forening, der etablerede stien, var blevet hørt i artiklen, fandt Pressenævnet ikke, at bladet tillige var forpligtet til …

Bladet bragte en artikel, der omtalte etableringen af en natursti kritisk. Klageren, der ejede naturstien, var ikke blevet hørt i forbindelse med artiklen. Da naturstien var etableret, før klageren erhvervede området, og da en repræsentant for den forening, der etablerede stien, var blevet hørt i artiklen, fandt Pressenævnet ikke, at bladet tillige var forpligtet til at indhente en udtalelse fra klageren.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 1999-0119.

Del på sociale medier ved at klikke her: