Sagsnummer: 2003-6-0126

Ingen kritik af Horsens Folkeblad. Kritisk omtale af institutionsleders forhold til alkohol.

25-01-2004

Klager klagede over, at bladet i en artikel om det psykiske arbejdsmiljø på en institution videregav private oplysninger samt udbredte ærekrænkende beskyldninger. Pressenævnet fandt, at der var en klar almen interesse knyttet til omtalen af indholdet af arbejdspladsvurderingen, herunder det kritikpunkt, der vedrørte klagers forhold til alkohol. Nævnet bemærkede samtidig, at klager efter de foreliggende …

Klager klagede over, at bladet i en artikel om det psykiske arbejdsmiljø på en institution videregav private oplysninger samt udbredte ærekrænkende beskyldninger.
Pressenævnet fandt, at der var en klar almen interesse knyttet til omtalen af indholdet af arbejdspladsvurderingen, herunder det kritikpunkt, der vedrørte klagers forhold til alkohol. Nævnet bemærkede samtidig, at klager efter de foreliggende oplysninger havde haft lejlighed til at kommentere indholdet af undersøgelsen. På den baggrund fandt nævnet ikke, at bladet havde handlet i strid med god presseskik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-6-0126.

Del på sociale medier ved at klikke her: