Sagsnummer: 2002-0098

Ingen kritik af JydskeVestkysten. Klager var kommet til orde. Spm. om kildekritik og høring.

28-12-2002

Klager klagede over, at bladet i en artikel om en lejekonflikt offentliggjorde forkerte oplysninger på trods af, at han havde påpeget ting, der var forkerte. Herudover klagede klager over, at en udtalelse om, at klager var "et meget ubehageligt menneske" ikke var blevet forelagt for ham. Pressenævnet fandt, at bladet i tilstrækkelig grad havde givet …

Klager klagede over, at bladet i en artikel om en lejekonflikt offentliggjorde forkerte oplysninger på trods af, at han havde påpeget ting, der var forkerte. Herudover klagede klager over, at en udtalelse om, at klager var "et meget ubehageligt menneske" ikke var blevet forelagt for ham.
Pressenævnet fandt, at bladet i tilstrækkelig grad havde givet klager adgang til at komme til orde i artiklen. Pressenævnet fandt endvidere ikke, at bladet ikke skulle have haft udvist tilstrækkelig kritik over for kilderne til artiklens oplysninger. Endelig fandt nævnet, at klagen over udtalelsen "et meget ubehageligt menneske", var af en sådan vurderende karakter, at udtalelsen ikke burde have været forelagt klager.
Bladet havde ikke tilsidesat god presseskik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2002-0098.

Del på sociale medier ved at klikke her: