Sagsnummer: 2001-0059

Ingen kritik af JydskeVestkysten. Nævnet havde ikke mulighed for at efterprøve rigtigheden af artiklernes oplysninger.

20-11-2001

Klageren anførte, at bladet havde bragt artikler, som indeholdt fuldstændige forkerte oplysninger. Pressenævnet bemærkede indledningsvis, at nævnet havde forstået klagen således, at den alene vedrørte spørgsmålet, om der i artiklerne var bragt ukorrekte oplysninger. Da nævnet ikke havde mulighed for at efterprøve rigtigheden af artiklernes oplysninger, fandt nævnet ikke grundlag for at udtale kritik af …

Klageren anførte, at bladet havde bragt artikler, som indeholdt fuldstændige forkerte oplysninger. Pressenævnet bemærkede indledningsvis, at nævnet havde forstået klagen således, at den alene vedrørte spørgsmålet, om der i artiklerne var bragt ukorrekte oplysninger. Da nævnet ikke havde mulighed for at efterprøve rigtigheden af artiklernes oplysninger, fandt nævnet ikke grundlag for at udtale kritik af bladet.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2001-0059

Del på sociale medier ved at klikke her: