Sagsnummer: 2002-0103

Ingen kritik af JydskeVestkysten. Sag om lejekonflikt.

28-12-2002

Klager klagede over, at bladet i en artikel om en lejekonflikt fremkom med forkerte oplysninger. Pressenævnet bemærkede, at man ikke kunne tage stilling til indholdet af en kendelse fra Huslejenævnet eller gyldigheden af denne. På baggrund af kendelsen var der ikke grundlag for at udtale kritik i anledning af artiklens overskrift. Nævnet fandt, at bladet …

Klager klagede over, at bladet i en artikel om en lejekonflikt fremkom med forkerte oplysninger.
Pressenævnet bemærkede, at man ikke kunne tage stilling til indholdet af en kendelse fra Huslejenævnet eller gyldigheden af denne. På baggrund af kendelsen var der ikke grundlag for at udtale kritik i anledning af artiklens overskrift.
Nævnet fandt, at bladet ikke havde taget stilling til, hvem af de involverede parter, der havde chikaneret hvem, idet bladet alene havde gengivet den ene parts opfattelse af dette spørgsmål. Ej grundlag for kritik.
Pressenævnet fandt herudover ikke, at bladet på nogen punkter, omfattet af klagen, havde handlet i strid med god presseskik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2002-0103.

Del på sociale medier ved at klikke her: