Sagsnummer: 2003-6-0131

Ingen kritik af Jyllands-Posten. Artikel om tilbageholdt kvinde. Overskrift og forkerte oplysninger.

09-02-2004

Klager klagede over bladets artikel om en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol om politiets tilbageholdelse af en kvinde med ugyldig busbillet. Kvinden klagede over fejlagtige oplysninger. Pressenævnet bemærkede, at artiklen omtalte Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols behandling af en klage over politiets tilbageholdelse af klager, efter at hun var blevet anholdt. Anholdelsen skete efter, at hun havde …

Klager klagede over bladets artikel om en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol om politiets tilbageholdelse af en kvinde med ugyldig busbillet. Kvinden klagede over fejlagtige oplysninger.
Pressenævnet bemærkede, at artiklen omtalte Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols behandling af en klage over politiets tilbageholdelse af klager, efter at hun var blevet anholdt. Anholdelsen skete efter, at hun havde nægtet at give sig til kende over en buskontrollør, der havde fortalt hende, at hendes billet ikke var gyldig. Da det var striden om busbilletten, der var den oprindelig årsag til, at politiet blev involveret med den langvarige tilbageholdelse til følge, fandt nævnet ikke grundlag for at udtale kritik i anledning af artiklens overskrift.
Nævnet havde ikke mulighed for at vurdere, hvorvidt det var korrekt som anført, at klagers tilbageholdelse hos politiet var langvarig, fordi hun skulle sove. Nævnet fandt under alle omstændigheder, at oplysningen ikke var af en sådan karakter, at bladet havde handlet i strid med god presseskik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-6-0131.

Del på sociale medier ved at klikke her: