Sagsnummer: 2001-0004

Ingen kritik af Jyllands-Posten. Bladet havde redegjort for de involverede parters synspunkter.

20-11-2001

Klageren anførte, at bladet havde bragt to artikler, der på en række punkter var behæftet med faktuelle fejl, og at bladet ikke i tilstrækkeligt omfang havde kontrolleret rigtigheden af de bragte oplysninger. Pressenævnet fandt ved en samlet vurdering ikke, at bladet ved dets vurderinger og kommentarer, der i det væsentlige havde baggrund i udtalelserne fra …

Klageren anførte, at bladet havde bragt to artikler, der på en række punkter var behæftet med faktuelle fejl, og at bladet ikke i tilstrækkeligt omfang havde kontrolleret rigtigheden af de bragte oplysninger. Pressenævnet fandt ved en samlet vurdering ikke, at bladet ved dets vurderinger og kommentarer, der i det væsentlige havde baggrund i udtalelserne fra den tidligere landsformand og tidligere ansatte i foreningen, havde handlet i strid med god presseskik. Nævnet fandt videre, at bladet i artiklen den 19. november 2000 på en afbalanceret måde havde redegjort for de involverede parters synspunkter, og at klager ved sekretariatschefen var kommet til orde i forhold til de fremsatte beskyldninger. Nævnet fandt heller ikke, at bladet havde handlet i strid med god presseskik ved at bringe den tidligere landsformands udtalelser i artiklen den 21. november 2000. Nævnet bemærkede i den forbindelse, at foreningens nuværende formand ikke havde ønsket at kommentere beskyldningerne.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2001-0004.

Del på sociale medier ved at klikke her: