Sagsnummer: 2001-0100

Ingen kritik af Jyllands-Posten.

20-11-2001

Klager klagede over, at bladet havde tilsidesat god presseskik ved at overtræde klausulen om noninformation i de vejledende presseetiske regler. Pressenævnet udtalte, at i overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er redaktøren berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i mediet. Pressenævnet fandt ikke grundlag for at udtale …

Klager klagede over, at bladet havde tilsidesat god presseskik ved at overtræde klausulen om noninformation i de vejledende presseetiske regler. Pressenævnet udtalte, at i overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er redaktøren berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i mediet. Pressenævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik af bladet.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2001-0100.

Del på sociale medier ved at klikke her: