Sagsnummer: 12-70-00333

Ingen kritik af MetroXpress.dk, 24timer og 24Timer.dk. Klageren havde selv skabt forvirring om, hvem der udskrev medicin.

20-12-2012

Klager – Hexpress Ltd. – klagede bl.a. over artiklerne ”Livsfarlig medicin sælges på nettet uden receptkrav” og ”Falske læger udskriver medicin til danskere” på MetroXpress.dk og lignende omtale på 24Timer og 24timer.dk.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

 

Pressenævnet bemærker, at nævnet i medfør af medieansvarslovens § 49 har kompetence til at pålægge redaktøren for et medie at offentliggøre nævnets kendelse. Det ligger uden for nævnets kompetence at pålægge sletning eller ændring af oplysninger efter medieansvarsloven.

 

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, herunder ved forelæggelse for den, der kan være krænket. Overskrifter og mellemrubrikker skal i form og indhold have dækning i den pågældende artikel, jf. punkterne A.1, A.3 og A.6.

 

Pressenævnet finder, at overskrifterne ”Livsfarlig medicin sælges på nettet uden receptkrav” og ”Medicin sælges på nettet uden receptkrav” giver indtryk af, at der sælges receptpligtig medicin over internettet uden, at betingelserne for at få udstedt en recept nødvendigvis er opfyldt.
Pressenævnet finder, at overskrifterne fremstår som 24timer, 24timer.dk og MetroXpress.dks vurderinger på baggrund af oplysningerne i artiklerne, og nævnet udtaler ikke kritik af formuleringen.

Ifølge Hexpress Ltd.’s synspunkter sælger euroClinix.dk receptpligtig medicin, hvis en læge forinden har ordineret medicinen. Firmaet modtager herefter en recept. EuroClinix.dks to faste læger, Bram Brons og Stamatios Poupalos, fremgår af firmaets hjemmeside. EuroClinix.dk oplyste imidlertid ved e-mail af 28. august 2012 til 24timer og MetroXpress, at de to læger, som firmaet samarbejdede med i den pågældende uge, var to farmaceuter, Vijay H. Patel og Leon Alan Ungar.
Pressenævnet finder, at det beklageligt, at medierne i gengivelsen af e-mailen ikke citerede EuroClinix.dk for oplysningerne om, at de to navngivne personer er farmaceuter (”Pharmacist”). Da EuroClinix.dk imidlertid selv har bidraget til forvirringen ved at omtale de to personer som ”praktiserende læger”, finder Pressenævnet ikke grundlag for at kritisere 24timer og MetroXpress.dk. 
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase:Sag nr. 12-70-00333.

Del på sociale medier ved at klikke her: