Sagsnummer: 2001-0087

Ingen kritik af Midtjyllands Avis. Bladet havde redegjort for de involverede parters syndspunkter.

20-11-2001

Klagerne anførte, at de stedse havde behandlet sine heste på en god og samvittighedsfuld måde, og det var derfor stærkt krænkende for dem, at de i det lokale dagblad blev udstillet, som om de skulle have vanrøgtet hestene. Nævnet fandt, at bladet i artiklerne på en afbalanceret måde havde redegjort for de involverede parters synspunkter, …

Klagerne anførte, at de stedse havde behandlet sine heste på en god og samvittighedsfuld måde, og det var derfor stærkt krænkende for dem, at de i det lokale dagblad blev udstillet, som om de skulle have vanrøgtet hestene. Nævnet fandt, at bladet i artiklerne på en afbalanceret måde havde redegjort for de involverede parters synspunkter, og at klagerne fuldt ud var kommet til orde i forhold til de fremsatte beskyldninger. Nævnet fandt derfor ikke grundlag for at udtale kritik af bladet.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2001-0087.

Del på sociale medier ved at klikke her: