Sagsnummer: 2002-0086

Ingen kritik af Nordjyllands-Journalen. Gentagne, gensidige personlige meningsudvekslinger.

28-10-2002

Klager klagede over bladets kritik af ham som kunstekspert. Henset til karakteren af den løbende meningsudveksling mellem klager og indklagede, herunder navnlig de gentagne, gensidige personlige udfald, fandt Pressenævnet ikke anledning til at udtale kritik af indklagede. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2002-0086. Del på sociale medier ved …

Klager klagede over bladets kritik af ham som kunstekspert.
Henset til karakteren af den løbende meningsudveksling mellem klager og indklagede, herunder navnlig de gentagne, gensidige personlige udfald, fandt Pressenævnet ikke anledning til at udtale kritik af indklagede.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2002-0086.

Del på sociale medier ved at klikke her: