Sagsnummer: 2001-0080

Ingen kritik af Nordjyske Stiftstidende. Intet tilstrækkeligt grundlag for kritik.

13-12-2001

Klager klagede over, at artiklen indeholdt flere urigtige oplysninger, samt at han ikke var blevet forelagt indholdet af artiklen inden offentliggørelsen. Pressenævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik i anledning af, at bladet i artiklen havde offentliggjort klagers navn. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på den store offentlige interesse, der var forbundet med …

Klager klagede over, at artiklen indeholdt flere urigtige oplysninger, samt at han ikke var blevet forelagt indholdet af artiklen inden offentliggørelsen. Pressenævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik i anledning af, at bladet i artiklen havde offentliggjort klagers navn. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på den store offentlige interesse, der var forbundet med sagen. Nævnet fandt, at de af klager fremhævede udsagn, der ifølge bladet byggede på oplysninger fra det svenske politi og den svenske statsanklager, fremstod som udtryk for bladets opfattelse af klagers rolle under urolighederne i Göteborg. Nævnet fandt med en nærmere begrundelse ikke grundlag for at udtale kritik af bladet. Nævnet fandt i øvrigt ikke at kunne vurdere rigtigheden af oplysningen om klagers deltagelse i de i artiklen omtalte aktioner. Nævnet var enig med klager i, at oplysningerne om klagers deltagelse i uroligheder burde have været forlagt klager. Da nævnet imidlertid ikke kunne se bort fra bladets forklaring om, at man havde forsøgt at få kontakt med klager, og da nævnet samtidig var af den opfattelse, at oplysningerne om klagers rolle i Göteborg-urolighederne og mulige deltagelse i andre aktioner, havde en relevant og betydelig aktualitetsværdi, fandt nævnet på dette punkt ikke tilstrækkelig grundlag for at udtale kritik af bladet. Sammenfattende udtalte nævnet ikke kritik af bladets handlemåde.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2001-0080

Del på sociale medier ved at klikke her: