Sagsnummer: 2005-6-0209

Ingen kritik af Økonomisk Ugebrev sådan som sagen var oplyst, selvom artiklerne blev bragt uden klagers kommentar.

10-11-2005

Klager – et aktieselskab – har klaget over en række artikler i Økonomisk Ugebrev. Pressenævnet bemærkede, at nævnet som følge af den begrænsede adgang til bevisførelse ikke havde mulighed for at tage stilling til rigtigheden af oplysningerne i Økonomisk Ugebrev den 20. og 27. juni 2005, hvorefter direktør [D] skulle have givet ordre om at …

Klager – et aktieselskab – har klaget over en række artikler i Økonomisk Ugebrev. Pressenævnet bemærkede, at nævnet som følge af den begrænsede adgang til bevisførelse ikke havde mulighed for at tage stilling til rigtigheden af oplysningerne i Økonomisk Ugebrev den 20. og 27. juni 2005, hvorefter direktør [D] skulle have givet ordre om at undersøge mulighederne for at yde returkommission i Tyskland. Nævnet havde således ikke mulighed for at efterprøve den forståelse af formuleringen i det oprindelige udkast til referat af bestyrelsesmødet den 23. april 2003, som var lagt til grund i artiklen den 27. juni 2005. Aktieselskabet fik oplysningerne forelagt til udtalelse inden offentliggørelsen den 20. og 27. juni 2005. Selskabet afviste imidlertid at udtale sig med henvisning til den verserende straffesag mod de tre tidligere medarbejdere. Nævnet bemærkede herved, at oplysningerne, som de var gengivet i artiklerne, i hvert fald i altovervejende grad måtte antages at have været til støtte for de tre tiltalte, og at der ikke syntes at have bestået noget tilsvarende beskyttelsesmæssigt hensyn i forhold til [D], som efter det oplyste ikke havde været sigtet eller tiltalt i sagen. Således som sagen forelå oplyst fandt nævnet herefter, at der ikke var grundlag for at udtale kritik i anledning af, artiklerne den 20. og 27. juni 2005 blev bragt uden selskabets kommentarer. Nævnet fandt, at der heller ikke i øvrigt var grundlag for at udtale kritik i sagen.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2005-6-0209.

Del på sociale medier ved at klikke her: