Sagsnummer: 1999-0129

Ingen kritik af Sjællands Tidende kunne ikke identificeres ud fra artiklen

29-11-1999

Bladet bragte en artikel, der i overskriften omtalte klageren som børnesex-forbryder. Af artiklen fremgik det, at klageren var dømt ved en domsmandsret, men at han havde anket sagen til landsretten. Allerede fordi arrestanten ikke kunne identificeres, fandt Pressenævnet ikke grundlag for at udtale kritik. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag …

Bladet bragte en artikel, der i overskriften omtalte klageren som børnesex-forbryder. Af artiklen fremgik det, at klageren var dømt ved en domsmandsret, men at han havde anket sagen til landsretten. Allerede fordi arrestanten ikke kunne identificeres, fandt Pressenævnet ikke grundlag for at udtale kritik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 1999-0129.

Del på sociale medier ved at klikke her: