Sagsnummer: 1999-0108

Ingen kritik af Skive Folkeblad omtale af embedsmands hustrus navn og adresse

18-10-1999

Bladet havde i en omtale af klagerens ægtefælle, en ledende lokal embedsmand, bragt oplysning om klagerens navn og deres adresse. Nævnet lagde vægt på, at der var tale om offentligt tilgængelige oplysninger, og udtalte ikke kritik af bladet. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 1999-0108. Del på sociale medier …

Bladet havde i en omtale af klagerens ægtefælle, en ledende lokal embedsmand, bragt oplysning om klagerens navn og deres adresse. Nævnet lagde vægt på, at der var tale om offentligt tilgængelige oplysninger, og udtalte ikke kritik af bladet.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 1999-0108.

Del på sociale medier ved at klikke her: