Sagsnummer: 2003-6-0089

Ingen kritik af Tænk+Test. Genoptaget sag. Modstridende oplysninger. Tidligere pålæg om offentliggørelse bortfaldt.

31-10-2003

Klager – et skolefotofirma – havde klaget over bladets omtale af kvaliteten af klagers arbejde. Genoptaget sag. Pressenævnet bemærkede, at bladet i artiklen havde bragt en række kritiske udsagn om kvaliteten af det arbejde, som to større skolefotofirmaer, herunder klagers firma, udførte. Pressenævnet fandt – som også anført i den tidligere afgørelse – at udsagnene …

Klager – et skolefotofirma – havde klaget over bladets omtale af kvaliteten af klagers arbejde. Genoptaget sag.
Pressenævnet bemærkede, at bladet i artiklen havde bragt en række kritiske udsagn om kvaliteten af det arbejde, som to større skolefotofirmaer, herunder klagers firma, udførte. Pressenævnet fandt – som også anført i den tidligere afgørelse – at udsagnene var skadelige for klager og derfor skulle efterprøves i særlig grad, inden de blev bragt, først og fremmest ved forelæggelse klager.
På baggrund af de nu foreliggende modstridende oplysninger om bladets interview med klagers daglige leder, kunne nævnet ikke afgøre, om bladet under interviewet havde forelagt lederen de skadelige udsagn, og hvad lederen havde sagt i interviewet.
Nævnet fandt herefter ikke grundlag for at udtale kritik på dette punkt, og pålægget fra den tidligere sag om at offentliggøre kendelsen om god presseskik bortfaldt derfor.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-6-0089.

Del på sociale medier ved at klikke her: