Sagsnummer: 2000-0088

Ingen kritik af TV 2 efter samlet vurdering.

16-10-2000

I to tv-indslag blev der rettet beskyldninger mod en fædregruppe om at have været med til at organisere nogle uroligheder. Fædregruppen klagede og gjorde gældende, at god presseskik var tilsidesat. Pressenævnet fandt ikke, at god presseskik var tilsidesat, idet man bl.a. lagde vægt på en samlet vurdering af indslagene og på, at klageren var blevet …

I to tv-indslag blev der rettet beskyldninger mod en fædregruppe om at have været med til at organisere nogle uroligheder. Fædregruppen klagede og gjorde gældende, at god presseskik var tilsidesat. Pressenævnet fandt ikke, at god presseskik var tilsidesat, idet man bl.a. lagde vægt på en samlet vurdering af indslagene og på, at klageren var blevet hørt om beskyldningerne samt at klagerens kommentarer var gengivet i indslagene.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2000-0088.

Del på sociale medier ved at klikke her: