Sagsnummer: 2000-0068

Ingen kritik af TV 2 omtale af klagerens arbejde for Stasi.

06-11-2000

Klageren klagede over, at der i tre nyhedsindslag blev fremsat en række groft injurierende og bagvaskende beskyldninger mod ham, og at han i samme forbindelse blev omtalt med sit fulde navn. Indklagede anførte, at man var i besiddelse af dokumentation for påstandene bl.a. fra Stasis arkiver. Efter en samlet vurdering fandt nævnet ikke, at god …

Klageren klagede over, at der i tre nyhedsindslag blev fremsat en række groft injurierende og bagvaskende beskyldninger mod ham, og at han i samme forbindelse blev omtalt med sit fulde navn. Indklagede anførte, at man var i besiddelse af dokumentation for påstandene bl.a. fra Stasis arkiver. Efter en samlet vurdering fandt nævnet ikke, at god presseskik var tilsidesat.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2000-0068.

Del på sociale medier ved at klikke her: