Sagsnummer: 2000-0079

Ingen kritik af TV Syd. Klageren var kommet til orde.

16-10-2000

Et politisk parti klagede over, at en tv stationen ikke havde undersøgt sine kilder godt nok, og at tv stationen ikke havde bragt den præcise ordlyd af klagerens genmæle. Pressenævnet udtalte, at god presseskik ikke var tilsidesat samt at indklagede i en udsendelse havde korrigeret de oplysninger, som klageren havde krævet. Kendelsen kan i sin …

Et politisk parti klagede over, at en tv stationen ikke havde undersøgt sine kilder godt nok, og at tv stationen ikke havde bragt den præcise ordlyd af klagerens genmæle. Pressenævnet udtalte, at god presseskik ikke var tilsidesat samt at indklagede i en udsendelse havde korrigeret de oplysninger, som klageren havde krævet.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2000-0079.

Del på sociale medier ved at klikke her: