Sagsnummer: 2002-0090

Ingen kritik af Ude og Hjemme. Billedbrug.

26-11-2002

Klagerne klagede over, at bladet i en artikel havde anvendt to billeder af henholdsvis deres afdøde datter og en krans med påskrift, samt at bladet havde bragte forkerte oplysninger. Det var nævnets opfattelse, at der er knyttet en samfundsmæssig interesse til, at medierne omtaler trafikulykker og offentliggør billeder i tilknytning hertil, forudsat at billederne ikke …

Klagerne klagede over, at bladet i en artikel havde anvendt to billeder af henholdsvis deres afdøde datter og en krans med påskrift, samt at bladet havde bragte forkerte oplysninger.
Det var nævnets opfattelse, at der er knyttet en samfundsmæssig interesse til, at medierne omtaler trafikulykker og offentliggør billeder i tilknytning hertil, forudsat at billederne ikke i sig selv er krænkende. Da billederne alene var indgået som led i artiklens beskrivelse af, hvorledes de ansatte på den afdødes skole reagerede, da de skulle hjælpe skolens børn i sorg, fandt nævnet ikke grundlag for at udtale kritik af bladet.
Nævnet fandt endvidere, at der ikke var bragt forkerte oplysninger af en sådan karakter, at bladet herved havde tilsidesat god presseskik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2002-0090.

Del på sociale medier ved at klikke her: