Sagsnummer: 2003-6-0125

Ingen kritik af Uge og Hjemme. Billedbrug og brug af navn.

09-02-2004

Klager klagede over ugebladets artikel om en morder. Klage over forkerte oplysninger, billedbrug og offentliggørelse af navn. Pressenævnet havde ikke mulighed for at efterprøve rigtigheden af et udsagn fra den dømtes bror. Med hensyn til offentliggørelsen af klagers navn og billede bemærkede nævnet, at der ikke sås at foreligge oplysninger om, at det mellem klager …

Klager klagede over ugebladets artikel om en morder. Klage over forkerte oplysninger, billedbrug og offentliggørelse af navn.
Pressenævnet havde ikke mulighed for at efterprøve rigtigheden af et udsagn fra den dømtes bror.
Med hensyn til offentliggørelsen af klagers navn og billede bemærkede nævnet, at der ikke sås at foreligge oplysninger om, at det mellem klager og bladet var aftalt, at klager skulle være anonym, og at der ikke måtte bringes billeder af hende i forbindelse med en eventuel senere offentliggørelse af en artikel.
Det fremgik af sagen, at klager, kort tid inden den påklagede offentliggørelse, i en artikel i et dagblad havde udtalt sig ved navns nævnelse, ligesom hendes billede var gengivet. Allerede under hensyn hertil fandt nævnet, at bladet ikke havde handlet i strid med god presseskik ved offentliggørelsen.
Nævnet fandt ikke i øvrigt grundlag for at udtale kritik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-6-0125.

Del på sociale medier ved at klikke her: