Sagsnummer: 1999-0124

Ingen kritik af Virus og intet genmælekrav

29-11-1999

Bladet havde bragt en kritisk artikel om en buddhistisk organisation. Klagerne anførte, at artiklen indeholdte forkerte oplysninger og ærekrænkende injurier mod organisationen. Pressenævnet kunne ikke foretage en bevismæssig vurdering af, om oplysningerne og vurderingerne var korrekte. Pressenævnet fandt ikke anledning til, at udtale kritik af bladet, og allerede fordi klagernes genmæle indeholdte en række kommentarer …

Bladet havde bragt en kritisk artikel om en buddhistisk organisation. Klagerne anførte, at artiklen indeholdte forkerte oplysninger og ærekrænkende injurier mod organisationen. Pressenævnet kunne ikke foretage en bevismæssig vurdering af, om oplysningerne og vurderingerne var korrekte. Pressenævnet fandt ikke anledning til, at udtale kritik af bladet, og allerede fordi klagernes genmæle indeholdte en række kommentarer og vurderinger, fandt Pressenævnet ikke anledning til at pålægge bladet at bringe genmælet.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 1999-0124.

Del på sociale medier ved at klikke her: