Sagsnummer: 2003-6-0081

Ingen kritik af Westend & Omegn. Bl.a. omtale af verserende retssag og offentliggørelse af private forhold.

19-11-2003

Klager klagede over, at bladet omtalte en uafsluttet retssag, som han var part i, og i øvrigt omtalte ham kritisk. Bladet havde endvidere bragt oplysninger om hans private forhold. Pressenævnet fandt, at bladet ikke havde handlet i strid med god presseskik ved at omtale retssagen, som både andelsforeningens formand og klager havde fået lejlighed til …

Klager klagede over, at bladet omtalte en uafsluttet retssag, som han var part i, og i øvrigt omtalte ham kritisk. Bladet havde endvidere bragt oplysninger om hans private forhold.
Pressenævnet fandt, at bladet ikke havde handlet i strid med god presseskik ved at omtale retssagen, som både andelsforeningens formand og klager havde fået lejlighed til at kommentere i artiklerne.
Nævnet fandt heller ikke grundlag for at udtale kritik af, at bladet med henblik på at beskrive karakteren af striden mellem andelsforeningen og klager havde bragt anonyme udsagn fra en beboer og en butiksejer.
Nævnet fandt, at oplysningerne om klagers private forhold heller ikke var af en sådan karakter, at bladet havde tilsidesat god presseskik ved offentliggørelsen af artiklerne.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-6-0081.

Del på sociale medier ved at klikke her: