Sagsnummer: 2003-6-0132

Ingen kritik af www.borgerdebat.dk. Krænkende betegnelser undladt.

09-02-2004

Klager klagede over, at et internetmedie bragte læserindlæg og artikel med injurierende udtalelser. Pressenævnet bemærkede, at artiklen den 26. oktober 2003 omtalte, at klager skulle have været involveret i en likvidering af en kvinde under 2. verdenskrig. Samme omtale var tidligere bragt i to læserindlæg den 13. og 30. august 2003, og Pressenævnet udtalte i …

Klager klagede over, at et internetmedie bragte læserindlæg og artikel med injurierende udtalelser.
Pressenævnet bemærkede, at artiklen den 26. oktober 2003 omtalte, at klager skulle have været involveret i en likvidering af en kvinde under 2. verdenskrig. Samme omtale var tidligere bragt i to læserindlæg den 13. og 30. august 2003, og Pressenævnet udtalte i anledning af en klage fra klager ved kendelse af 22. oktober 2003 kritik af internetmediet.
Nævnet fandt, at der i denne sag ikke var fornødent grundlag for at udtale kritik af internetmediet. Nævnet lagde herved vægt på, at internetmediet havde undladt de krænkende betegnelser af klager som anvendt i læserindlæggene den 13. og 30. august 2003, og at klager i artiklen var citeret for sin opfattelse af en udtalelse, som han skulle være fremkommet med i en udsendelse i Radio Frederiksberg-Journalen.
Da klager ikke var omtalt i indlæggene den 27. oktober 2003 om Pressenævnet, havde han ikke retlig interesse i denne del af sagen, som herefter blev afvist.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-6-0132.

Del på sociale medier ved at klikke her: