Sagsnummer: 2003-6-0082

Ingen kritik eller genmælekrav overfor Kødbranchen. Ikke krav på forelæggelse af udtalelser. Genmæle fremstod som kommentarer.

14-10-2003

Klager – en forening – klagede over en artikel i Kødbranchen om to slagteres udmelding af foreningen, idet foreningen ikke var blevet forelagt oplysningerne inden offentliggørelsen. Klager ønskede endvidere genmæle. Pressenævnet fandt, at udtalelserne fra den ene af de to slagtere, der havde meldt sig ud hos klager, ikke var af en sådan karakter, at …

Klager – en forening – klagede over en artikel i Kødbranchen om to slagteres udmelding af foreningen, idet foreningen ikke var blevet forelagt oplysningerne inden offentliggørelsen. Klager ønskede endvidere genmæle.
Pressenævnet fandt, at udtalelserne fra den ene af de to slagtere, der havde meldt sig ud hos klager, ikke var af en sådan karakter, at bladet havde handlet i strid med god presseskik ved at undlade at forelægge dem for klager.
Nævnet fandt, at de oplysninger, der ønskedes genmæle i forhold til, alene var kommentarer fra den ene af de to udmeldte slagtere, der i artiklen fremkom med sin opfattelse af det tidligere sagsforløb. Nævnet fandt derfor, at der ikke var grundlag for genmæle.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-6-0082.

Del på sociale medier ved at klikke her: