Sagsnummer: 13-70-00525

Ingen kritik for skjulte optagelser

20-12-2013

DR sendte udsendelsen ”Hvad du ikke vidste om Danmark”, der handler om infektioner som følge af dårlig rengøring på hospitalerne. I udsendelsen er der skjulte optagelser af nogle hospitalsgange med senge, men uden personer. Pressenævnet finder ikke anledning til at kritisere optagelserne

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at offentliggørelse af skjulte optagelser kun bør ske, hvis de medvirkende har givet samtykke, eller hvis den samfundsmæssige interesse klart overstiger den enkeltes krav på beskyttelse, og den fornødne journalistiske dokumentation ikke eller kun meget vanskeligt kan skaffes på anden måde, jf. punkt B.7.
Pressenævnet finder, at de presseetiske regler om skjulte optagelser først og fremmest er begrundet i hensynet til fysiske personers beskyttelse; dvs. omhandlende optagelser, hvorpå der er deltagere eller tilsvarende ligestillede forhold.

Nævnet finder, sådan som sagen er oplyst for nævnet, at de påklagede skjulte optagelser ikke har et indhold, der kræver varetagelse af dette hensyn. Optagelserne viser således hverken fysiske personer eller steder, der umiddelbart kan henføres til en fysisk person. Optagelserne er endvidere foretaget på hospitalernes gangarealer, og det er ikke godtgjort, at der var opstillet særlige vilkår for adgangen hertil. På den anførte baggrund finder nævnet ikke grundlag for at anse offentliggørelsen af de skjulte optagelser for at være sket i strid med de presseetiske regler.
Pressenævnet udtaler derfor ikke kritik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 13-70-00525.

Del på sociale medier ved at klikke her: