Sagsnummer: 1999-0136

Intet genmælekrav over for Politiken satirisk annonce

20-12-1999

Bladet havde i en satirisk spalte bragt en "annonce" for en "Fangekalender" og oplyst, at det var klagerens produkt. Klageren anførte, at man på ingen måde ville sammenkædes med kalenderen, og at "annoncen" var egnet til at påføre klageren betydelig skade. Da "annoncen" optrådte i en satirisk sammenhæng fandt Pressenævnet ikke, at den var egnet …

Bladet havde i en satirisk spalte bragt en "annonce" for en "Fangekalender" og oplyst, at det var klagerens produkt. Klageren anførte, at man på ingen måde ville sammenkædes med kalenderen, og at "annoncen" var egnet til at påføre klageren betydelig skade. Da "annoncen" optrådte i en satirisk sammenhæng fandt Pressenævnet ikke, at den var egnet til at påføre klageren skade af betydning. Anmodningen om genmæle blev derfor ikke taget til følge.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 1999-0136.

Del på sociale medier ved at klikke her: