Sagsnummer: 2003-6-0134

Intet genmælekrav overfor Danmarks Radio. Forkert svar i quiz.

27-02-2004

Klager klagede over et tv-program, idet han ønskede genmæle overfor oplysning i quiz angående forkert svar. Pressenævnet bemærkede, at der i udsendelsen – i quizform – var videregivet en oplysning om klagers viden om reglerne i fodbold. Nævnet fandt, at denne oplysning kunne vurderes af nævnet efter de presseetiske regler, i hvert fald i en …

Klager klagede over et tv-program, idet han ønskede genmæle overfor oplysning i quiz angående forkert svar.
Pressenævnet bemærkede, at der i udsendelsen – i quizform – var videregivet en oplysning om klagers viden om reglerne i fodbold. Nævnet fandt, at denne oplysning kunne vurderes af nævnet efter de presseetiske regler, i hvert fald i en situation som den foreliggende, hvor oplysningen kunne have betydning for klagers bierhverv som fodbolddommer.
Da der mellem parterne forelå modstridende oplysninger om, hvorvidt klager under optagelsen til udsendelsen accepterede, at hans svar blev angivet som forkert, fandt nævnet, at der ikke var grundlag for genmæle.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-6-0134.

Del på sociale medier ved at klikke her: