Sagsnummer: 12-70-00345

JydskeVestkysten har ikke brudt reglerne for god presseskik.

20-12-2012

Klager – en person – klagede over artiklen ”ASBO betaler 462.000 kroner til afskediget forretningsfører” i JydskeVestkysten.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

 

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, herunder ved forelæggende for den de krænkende oplysninger vedrører, jf. punkt A.1 og A.3.
På baggrund af advokat Carsten Højers brev af 21. januar 2011 til den tidligere forretningsfører lægges det til grund, at Augustenborg Sydals Boligforening (ASBO) afskedigede forretningsføreren.
I et brev af 14. februar 2011 påstås det, at afskedigelsen var iværksat på [Klager]s foranledning imod en bestyrelsesbeslutning. Der er over for Pressenævnet fremlagt referat af bestyrelsesmødet 11. januar 2011, hvor det besluttes, at der tages kontakt til en advokat. Der er ikke fremlagt dokumentation for, at bestyrelsen havde besluttet at afskedige den tidligere forretningsfører.
På grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for nævnet, kan Pressenævnet ikke tage stilling til, hvilken forklaring der er den rigtige. Nævnet finder på denne baggrund ikke grundlag for at fastslå, at avisen har tilsidesat god presseskik ved ikke at kontrollere beskyldningen, der i artiklen fremstår som en faktisk oplysning, yderligere inden offentliggørelse.
Pressenævnet finder, at JydskeVestkysten heller ikke i øvrigt har handlet i strid med god presseskik.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 12-70-00345.

Del på sociale medier ved at klikke her: