Sagsnummer: 14-70-00739

Klage kom syv måneder for sent

16-12-2014

FORMANDSSAG: Ekstrabladet.dk skrev i februar 2014 ”Rockere dømt: Stak offer 29 gange på værtshustoilet”. Her står, at klager er medlem af støttegruppen AK81. Det afviser klager. Klagefristen er 12 uger, men Pressenævnet modtog først klagen i december. Da fristen er overskredet, har Pressenævnet afvist at behandle sagen.

 

Pressenævnets formand udtaler:

 

En klage over overtrædelse af god presseskik kan indgives til mediet eller til Pressenævnet. Fristen for at klage til Pressenævnet over mediets afgørelse er tolv uger efter modtagelsen af afgørelsen, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2.
Da artiklen på www.ekstrabladet.dk er offentliggjort den 11. februar 2014, og klagen først er modtaget i Pressenævnet den 11. december 2014, er klagen derved indgivet for sent og afvises derfor, jf. medieansvarslovens § 34, stk. 2.
 

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 14-70-00739.

Del på sociale medier ved at klikke her: