Sagsnummer: 2007-6-0577

Klage over Dagbladet Information afvist som åbenbar grundløs. Redaktørens redigeringsret.

15-11-2007

Klager klagede over, at Dagbladet Information ikke ville bringe klagers indlæg. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Der foreligger ikke omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om Pressenævnets upartiskhed. I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er redaktøren berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i avisen. Avisen …

Klager klagede over, at Dagbladet Information ikke ville bringe klagers indlæg.
Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Der foreligger ikke omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om Pressenævnets upartiskhed.
I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er redaktøren berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i avisen. Avisen er ikke forpligtet til at bringe [K]s indlæg. Klagen afvises herefter som åbenbar grundløs, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 1.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2007-6-0577.

Del på sociale medier ved at klikke her: