Sagsnummer: 15-70-00898

Klage over Facebook-side behandles ikke

23-12-2015

Facebook-gruppen ”Nivå-netværk… for Os i Nivå ;-)” var ikke anmeldt til Pressenævnet, og nævnet kunne derfor ikke behandle en klage over en overskrift, der samtidig fungerede som link til tv-fredensborg.dk. Klagen over tv-fredensborg.dk behandles som sag nr. 15-70-00902

 

Pressenævnets formand udtaler:

 

Da Facebook-siden ”Nivå-netværk… for Os i Nivå ;-)” ikke er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarslovens § 8, stk. 1, er der ikke tale om et medie omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, nr. 3. Klagen over linket på Facebook.com hører således ikke under nævnets kompetence. Klagen afvises derfor i medfør af medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 1.
Klagen over artiklen på tv-fredensborg.dk behandles særskilt i sag nr. 15-70-00902.

 

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 15-70-00898.

Del på sociale medier ved at klikke her: