Sagsnummer: 2017-80-0065

Klagefrist. Afvisning af klage over Århus Stiftstidende på grund af fristoverskridelse

12-12-2017

En person klagede over en artikel i Århus Stiftstidende. Klagen var indbragt for Pressenævnet efter udløbet af 12-ugers klagefristen. Klagen blev derfor afvist uden nærmere behandling.

Hele kendelse i sag nr. 2017-80-0065 kan hentes her

Del på sociale medier ved at klikke her: