Sagsnummer: 16-70-01049

Klager var ikke omtalt og kunne derfor ikke klage over Ekstra Bladets omtale af mindreårig

08-12-2016

I ekstrabladet.dks artikel var der indsat en henvisning til en 11-årig persons numse og et link til en anden hjemmeside, hvor numsen var afbilledet. Klager var ikke selv omtalt eller afbilledet og var derfor ikke klageberettiget. Nævnet afviste at behandle klagen. Omtalen er efterfølgende slettet fra ekstrabladet.dk, og henvisningen til en 11-årig var angiveligt en slåfejl.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over en sætning og et link i artiklen ”Her er verdens lækreste numsehul” bragt på ekstrabladet.dk den 3. december 2016, idet han mener, god presseskik er tilsidesat.

Af artiklen den 3. december 2016 fremgik bl.a. følgende:
”[…]
Toeren, Judy fra Texas, USA, modtager 3000 dollars, mens nummer tre, 11-årige Lindsay fra Calgary, Canada, får 2000 dollars.
[…]
Se alle røvhuller her [link til anuscontest.com]
[…]”

Af hjemmesiden anuscontest.com fremgår det, at personen, der blev nummer tre i konkurrencen, var 21 år. Følgende tekst fremgår bl.a. af siden: ”Lindsay, 21, Calgary”.
Klagen er sendt til Pressenævnet ved e-mail af 4. december 2016. Mailen var samtidig sendt til Ekstra Bladet.
Pressenævnet har ved opslag på ekstrabladet.dk den 5. december 2016 konstateret, at sætningen ”11-årige Lindsay fra Calgary, Canada, får 2000 dollars” er slettet fra artiklen.

[Klager] har til støtte for klagen bl.a. anført, at det er forkasteligt, at Ekstra Bladets artikel indeholder følgende sætning: ”11-årige Lindsay fra Calgary, Canada, får 2000 dollars”, og at artiklen samtidig indeholder et link til konkurrencens hjemmeside, hvor læseren kan se billederne fra konkurrencen.

Ekstra Bladet har ved mail af 6. december 2016 anført, at der ikke er et billede af en 11-årig på anuscontest.com, og at indholdet på anuscontest.com ikke er af en så krænkende karakter, at Ekstra Bladet burde stoppe med at linke til siden.

Pressenævnets formand udtaler:
[Klager] har klaget over en henvisning til en 11-årig persons numse i en artikel på ekstrabladet.dk og et link i artiklen til anuscontest.com. Han er ikke selv omtalt eller afbilledet i artiklen. Det bemærkes, at den påklagede sætning er slettet i artiklen, og at henvisningen til en 11-årig persons numse angiveligt beror på en fejl, idet personen i den citerede omtale på anuscontest.com var angivet som 21-årig. Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.
Da [Klager] ikke personligt er omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i artiklen, har han ikke en sådan direkte, væsentlig og individuel retlig interesse, at han er klageberettiget.
Klagen afvises herefter, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

Afgjort den 8. december 2016.

Del på sociale medier ved at klikke her: