Sagsnummer: 2003-0072

Krav på genmæle i Ekstra Bladet. Forkerte oplysninger om sportsmanagementfirma.

25-01-2004

Klager – et sportsmanagementfirma – klagede over bladets afvisning af at bringe et genmæle overfor forkerte oplysninger om bl.a. annullering af spillerkontrakter. Pressenævnet bemærkede med hensyn til udsagnet ”86 spillere fra Proactive risikerer at få annulleret deres kontrakter”, at udsagnet skulle ses i sammenhæng med det foregående udsagn ”DBU’s Kontraktfodboldudvalg stopper dobbeltspil”. Nævnet lagde efter …

Klager – et sportsmanagementfirma – klagede over bladets afvisning af at bringe et genmæle overfor forkerte oplysninger om bl.a. annullering af spillerkontrakter.
Pressenævnet bemærkede med hensyn til udsagnet ”86 spillere fra Proactive risikerer at få annulleret deres kontrakter”, at udsagnet skulle ses i sammenhæng med det foregående udsagn ”DBU’s Kontraktfodboldudvalg stopper dobbeltspil”. Nævnet lagde efter sagens oplysninger til grund, at DBU havde godkendt klagers repræsentationsaftaler for de 86 spillere. Ved vurderingen af udsagnet lagde nævnet herefter afgørende vægt på bestemmelsen under punkt 22.3 i DBU’s cirkulære nr. 30 af 31. juli 2003. Det var herefter nævnets opfattelse, at oplysningen om, at de 86 spillere risikerede at få annulleret deres kontrakter, ikke var korrekt, og klager havde derfor krav på genmæle.
Nævnet fandt ligeledes, at klager havde krav på genmæle i anledning af udsagnet ”landsholdsspillerne Thomas Gravesen, Claus Jensen og Niklas Jensen kan sammen med 83 danske klienter fra agentfirmaet Proactive se frem til, at deres kontrakter med agentfirmaet Proactive annulleres” med henvisning til ovennævnte bestemmelse i DBU’s cirkulære nr. 30 af 31. juli 2003.
Hvad angik udsagnet ”Samtlige spillerkontrakter fra Proactive skal derfor godkendes i en ny udgave” måtte dette forstås således, at alle kontrakter fra klager – også de repræsentationsaftaler, der tidligere var godkendt af DBU – skulle godkendes af DBU i en ny udgave. Nævnet måtte også på dette punkt lægge afgørende vægt på bestemmelsen under punkt 22.3 i DBU’s cirkulære nr. 30. Heraf fremgår, at aftaler, der registreret hos DBU i overensstemmelse med de hidtil gældende regler i cirkulære nr. 28 bevarer deres gyldighed i den resterende del af deres løbetid, selv om de måtte være i strid med DBU’s standardrepræsentationsaftaler i dette cirkulæres bilag C og D. Nævnet fandt, at klager også på dette punkt havde krav på genmæle.
Klager havde endvidere krav på genmæle ang. Kevin Morans fratrædelse.
Derudover havde klager ikke krav på genmæle.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-0072.

Del på sociale medier ved at klikke her: