Sagsnummer: 2003-6-0098

Kritik af Århus Stiftstidende. Krænkelse af privatlivets fred.

25-01-2004

Klager klagede over bladets artikel, hvori hans mor fortalte om det at have en sindslidende søn. Pressenævnet fandt, at der ved bladets offentliggørelse af oplysningerne om klagers sygdomsforløb var sket en krænkelse af privatlivets fred. Nævnet fandt, at der ikke var nogen klar almen interesse knyttet til offentliggørelsen af oplysningerne om klager. Bladet havde herefter …

Klager klagede over bladets artikel, hvori hans mor fortalte om det at have en sindslidende søn.
Pressenævnet fandt, at der ved bladets offentliggørelse af oplysningerne om klagers sygdomsforløb var sket en krænkelse af privatlivets fred. Nævnet fandt, at der ikke var nogen klar almen interesse knyttet til offentliggørelsen af oplysningerne om klager. Bladet havde herefter handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin kritik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-6-0098.

Del på sociale medier ved at klikke her: